27, ΛΕΩΦ. ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΘΕΡΜΗΣ,
Greece, PO. 57001
Tel.: 2310 460844 - 2310 445716
Fax: 2310 460851
E-mail: sales@3ds.gr
http://3ds.gr/