270Α, Λεωφόρος Βουλιαγμένης
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
Greece, PO. 17343
Tel.: +30 210 3668903, +30 210 3619279
Fax: +30 210 3610152
E-mail: info@bfsgroup.gr
http://www.bfsgroup.gr/