3, Ζωοδόχου Πηγής
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ,
Greece, PO. 15231
Tel.: 216 7000803
E-mail: aehrmann@digilex.gr
http://www.digilex.gr/