362, Λεωφόρος Συγγρού
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ,
Greece, PO. 17672
Tel.: 211 1063 800
Fax: 211 1063 801
E-mail: info@retail-link.gr
http://www.retail-link.gr

Η Retail@Link είναι ο ηγέτης πάροχος ολοκληρωμένων λύσεων Software as a Service.  Με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής και νέων καινοτόμων μοντέλων συνεργασίας η Retail@Link προσφέρει πελατο-κεντρικές υπηρεσίες σε πρωτοπόρες και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Η Retail@Link διαθέτει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στον απαιτητικό κλάδο του Λιανεμπορίου και των F.M.C.G, ενώ αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς & σε άλλα τμήματα της αγοράς, προσφέροντας απτά αποτελέσματα κέρδους και προστιθέμενης αξίας σε ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα γνωστών επιχειρήσεων.
Από το Νοέμβριο του 2009 η εταιρεία ανήκει στον όμιλο ENTERSOFT Α.Ε., μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία πληροφορικής, εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α) του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών που ειδικεύεται στην παραγωγή λογισμικού και παροχή υπηρεσιών για επιχειρήσεις. Η Entersoft διαθέτει σημαντικό πελατολόγιο σε σχεδόν όλες τις κάθετες αγορές και ευρύ δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα. Ταυτόχρονα διαθέτει θυγατρικές σε Βουλγαρία και Ρουμανία, ενώ έχει σημαντικό πλάνο ανάπτυξης και σε άλλες χώρες.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Από το 2003 η Retail@Link, προσφέρει μια σειρά από καινοτόμες & συνεργατικές υπηρεσίες, οι οποίες στοχεύουν στην αποτελεσματική διασύνδεση επιχειρήσεων με τους εμπορικούς τους συνεργάτες με εστίαση στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

  • Ηλεκτρονική Τιμολόγηση – e-invoicing
  • Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση – e-archiving
  • Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δομημένης Πληροφορίας & Δεδομένων (EDI)
  • Συνεργατική Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
  • Ηλεκτρονική Διαχείριση Δικτύου Αντιπροσώπων