24, Σενέκα
ΚΗΦΙΣΙΑΣ,
Greece, PO. 145 64
Tel.: 210 3407190
Fax: 210 3407017
E-mail: speedex@speedex.gr
http://www.speedex.gr